SOFTWARE PRE POŽIČOVNE

REFERENCIE

 • LiV Elektra a.s.
 • SILVIA spol. s.r.o.
 • Pallmont s.r.o.
 • ASSYX s.r.o.
 • Základná škola Vrbové
 • Obecný Úrad Chynorany
 • AVE PARTY s.r.o.
 • SLOVCARE s.r.o.
 • RENTAL servis, s.r.o.
 • CK AZAD s.r.o.
 • MS Rental Services s.r.o.

Prepracovaný systém požičovne určený pre spoločnosti, ako napríklad požičovne techniky a náradia, vnútrofiremné požičovne, knižnice, videopožičovne, požičovne automobilov, požičovne šiat atď.

Databáza položiek a ich evidencia, dohľadávanie požičaných produktov podľa názvu, kódu produktu alebo tiež podľa mena osoby, ktorá si produkt zapožičala. Reporty požičaných produktov, tlačové výstupy, podpora čiarových kódov. Evidencia a sledovanie opráv náradia. Systém pre požičovne si nájde uplatnenie v rôznych oboroch.

Aby ste si vedeli lepšie predstaviť náš systém, spravili sme pre Vás krátke ukážky jednotlivých požičovní.

Ak Váš prehliadač nedokáže prehrať video online, môžete si video stiahnuť

VIDEO 1 POŽIČOVŇA NARADIA

VIDEO 2 POŽIČOVŇA NARADIA.

PRÍKLAD POŽIČOVNE TECHNIKY A NÁRADIA

Požičovňa narádia obsahuje všetky moduly potrebné k dokonalej evidencií zapožičiavania tovarových položiek. V systéme nájdete okrem modulov potrebných pri vedení požičovne aj ďalšie moduly, ktoré Vám prinesú jednotný systém do Vašej spoločnosti. V systéme môžete vytvárať ponuky, objednávky, faktúry. Evidovať kompletné skladové hospodárstvo, kde okrem požičiavania môžete tovar aj predávať, nakoľko k systému je možné pripojiť fiškálnu pokladňu. Pomocou homebankingových ovládačov môžete komunikovať s bankou a získať tak informácie o zaplatení Vašich faktúr. Oceníte sledovanie revízií a opráv náradia, ich pripomínanie, teda vieme dokonca nastaviť, aby Vám prišiel mail, alebo sms, ked má byť plánovaná revízia náradia. Máte možnosť sledovať Vaše zákazky a projekty - budete napríklad vidieť ktoré náradie máte na jednotlivých stavbách. Ak v systéme budete viesť aj účtovníctvo, získate plnohodnotný systém, kde budete mať všetko na jednom mieste. Nižšie Vám ukážeme, aké možnosti aplikácia obsahuje.

VYTVÁRANIE TOVAROVÝCH POLOŽIEK A VEDENIE SKLADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Keďže software pre požičovne je postavený na informačnom systéme ABRA, v jadre obsahuje prepracované skladové hospodárstvo. V systéme je možné evidovať ľubovoľný počet skladov a tým pádom aj ľubovoľný počet požičovní. V systéme okrem zapožičiavania je možné aj tovar predávať, buď cez maloobchodnú pokladňu, alebo cez faktúry. Každá tovarová položka môže mať preto nastavené viaceré ceny:

Evidencia skladových položiek je zobrazovaná aj v štrukturovanom stromovom zobrazení, teda môžeme tovar zaradiť do viacerých kategórií – buď podľa použitia, alebo výrobcu, alebo podobne:

Ku každej skladovej karte je možné pridať poznámku, v ktorej je možné uviesť rôzne špecifikácie a technické parametry tovaru. Výhodou je, že tieto údaje sa potom preberajú do iných častí systému. Napríklad pri vystavovaní zápožičného listu:

Rovnako ako poznámku je možné ku každej skladovej karte pridať ľubovoľný počet obrázkov, ktoré sa takisto prenášajú do rôznych tlačových zostáv v systéme:

PROCES ZAPOŽIČANIA A EVIDENCIA ZÁPOŽIČIEK

Proces zapožičania je veľmi jednoduchý. V systéme evidujeme databázu zákaznikov (firiem alebo osôb) na ktorých evidujeme zápožičky. Vyberieme zákazníka a zahájime proces zapožičania, pričom mi systém ponúkne iba skladové karty, ktoré je možné zapožičať (teda tie, ktoré majú nastavený príznak “Tovar na požičiavanie” a ktoré sú voľné na sklade:

Potom ako vyberieme produkty, vytlačíme Výpožičný list, kde sa premietnu všetky údaje evidované na skladových kartách, ktoré sú zapožičiavané:

K systému je možné pripojiť fiškálnu pokladňu cez ktorú sa budú tlačiť bločky. Systém sa preto opýta, či chcem vytlačiť aj pokladničný príjem:

Automaticky sa preberú skladové karty spolu s cenami do pokladničného príjmu:

Pri skladových kartách teraz v systéme vidím, u koho sú zapožičané a dokedy:

Rovnako pri detaile zákazníka je možné vidieť, ktoré karty má zapožičané a celú históriu zapožičaných produktov:

V systéme sa nachádzajú aj viaceré tlačové zostavy, ktoré sa dajú požiť pri rôznych reportoch a prehľadoch. Napríklad je možné vytlačiť (alebo zobraziť) report “História zápožičiek zákazníka”:

Pri skladových kartách je naopak možné vytlačiť report, ktoré skladové karty, kedy a komu boli zapožičané:

Proces vrátenia je rovnako jednoduchý. Zo zoznamu zákazníkov vyberieme zákazníka a vrátime položky na sklad, pričom systém automaticky dohľadá, ktoré produkty má zákazník aktuálne zapožičané. Je možné vrátiť všetky produkty, alebo iba niektoré (ostatné zostanú zapožičané):

DALŠIE FUNKCIE POŽIČOVNE

 • Sledovanie a plánovanie revízií a opráv náradia (alebo iných produktov, ktoré sa zapožičiavajú)
 • Možnosť rezervácie tovaru
 • Prispôsobenie tlačových zostáv zápožičiek
 • Tlač zmlúv k zápožičkám
 • Prijímanie záloh za zapožičanie tovaru a ich evidencia
 • Prepojenie na fiškálnu pokladňu - tlač bločkov
 • Sledovanie zákaziek, projektov
 • Možnosť prispôsobenia systému podla Vašich požiadaviek

Zaujala Vás naša aplikácia POŽIČOVŇA NÁRADIA ? Dohodnite si s nami stretnutie, kde Vám aplikáciu odprezentujeme a prejdeme si Vaše ďalšie požiadavky.