Software pre požičovne

Referencie

 • SILVIA spol. s.r.o.
 • Pallmont s.r.o.
 • ASSYX s.r.o.
 • Základná škola Vrbové
 • Obecný Úrad Chynorany
 • AVE PARTY s.r.o.
 • SLOVCARE s.r.o.

Prepracovaný systém požičovne určený pre spoločnosti, ako napríklad knižnice, videopožičovne, požičovne techniky a náradia, požičovne automobilov, požičovne šiat atď.

Databáza položiek, dohľadávanie požičaných produktov podľa názvu, kódu produktu alebo tiež podľa mena osoby, ktorá si produkt zapožičala. Reporty požičaných produktov, tlačové výstupy, podpora čiarových kódov. Systém pre požičovne si nájde uplatnenie v rôznych oboroch.

Príklady použitia požičovne

Aby ste si vedeli lepšie predstaviť náš systém, spravili sme pre Vás krátke ukážky jednotlivých požičovní.

POŽIČOVŇA ŠIAT

VIDEO 1 POŽIČOVŇA ŠIAT

VIDEO 2 POŽIČOVŇA ŠIAT

POŽIČOVŇA NÁRADIA

VIDEO 1 POŽIČOVŇA NÁRADIA

VIDEO 2 POŽIČOVŇA NÁRADIA

PRÍKLAD POŽIČOVNE TECHNIKY A NÁRADIA

Požičovňa narádia obsahuje všetky moduly potrebné k dokonalej evidencií zapožičiavania tovarových položiek. V systéme nájdete okrem modulov potrebných pri vedení požičovne aj ďalšie moduly, ktoré Vám prinesú jednotný systém do Vašej spoločnosti. V systéme môžete vytvárať ponuky, objednávky, faktúry. Evidovať kompletné skladové hospodárstvo, kde okrem požičiavania môžete tovar aj predávať, nakoľko k systému je možné pripojiť fiškálnu pokladňu. Pomocou homebankingových ovládačov môžete komunikovať s bankou a získať tak informácie o zaplatení Vašich faktúr. Ak v systéme budete viesť aj účtovníctvo, získate plnohodnotný systém, kde budete mať všetko na jednom mieste. Nižšie Vám ukážeme, aké možnosti aplikácia obsahuje.

VYTVÁRANIE TOVAROVÝCH POLOŽIEK A VEDENIE SKLADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Keďže software pre požičovne je postavený na informačnom systéme ABRA, v jadre obsahuje prepracované skladové hospodárstvo. V systéme je možné evidovať ľubovoľný počet skladov a tým pádom aj ľubovoľný počet požičovní. V systéme okrem zapožičiavania je možné aj tovar predávať, buď cez maloobchodnú pokladňu, alebo cez faktúry. Každá tovarová položka môže mať preto nastavené viaceré ceny:

ceny

 

Evidencia skladových položiek je zobrazovaná aj v štrukturovanom stromovom zobrazení, teda môžeme tovar zaradiť do viacerých kategórií – buď podľa použitia, alebo výrobcu, alebo podobne:

stromové zobrazenie

Ku každej skladovej karte je možné pridať poznámku, v ktorej je možné uviesť rôzne špecifikácie a technické parametry tovaru. Výhodou je, že tieto údaje sa potom preberajú do iných častí systému. Napríklad pri vystavovaní zápožičného listu:

poznamka

 

Rovnako ako poznámku je možné ku každej skladovej karte pridať ľubovoľný počet obrázkov, ktoré sa takisto prenášajú do rôznych tlačových zostáv v systéme:

foto

 

PROCES ZAPOŽIČANIA A EVIDENCIA ZÁPOŽIČIEK

Proces zapožičania je veľmi jednoduchý. V systéme evidujeme databázu zákaznikov (firiem alebo osôb) na ktorých evidujeme zápožičky. Vyberieme zákazníka a zahájime proces zapožičania, pričom mi systém ponúkne iba skladové karty, ktoré je možné zapožičať (teda tie, ktoré majú nastavený príznak “Tovar na požičiavanie” a ktoré sú voľné na sklade:

zapozicka

Potom ako vyberieme produkty, vytlačíme Výpožičný list, kde sa premietnu všetky údaje evidované na skladových kartách, ktoré sú zapožičiavané:

vypozicny_list

K systému je možné pripojiť fiškálnu pokladňu cez ktorú sa budú tlačiť bločky. Systém sa preto opýta, či chcem vytlačiť aj pokladničný príjem:

pokladnicny prijem

 

Automaticky sa preberú skladové karty spolu s cenami do pokladničného príjmu:

pokladnicny prijem detail

Pri skladových kartách teraz v systéme vidím, u koho sú zapožičané a dokedy:

skladove karty

 

Rovnako pri detaile zákazníka je možné vidieť, ktoré karty má zapožičané a celú históriu zapožičaných produktov:

nevratene zapozicky

V systéme sa nachádzajú aj viaceré tlačové zostavy, ktoré sa dajú požiť pri rôznych reportoch a prehľadoch. Napríklad je možné vytlačiť (alebo zobraziť) report “História zápožičiek zákazníka”:

historia zapoziciek

 

Pri skladových kartách je naopak možné vytlačiť report, ktoré skladové karty, kedy a komu boli zapožičané:

historia skladovej karty

 

Proces vrátenia je rovnako jednoduchý. Zo zoznamu zákazníkov vyberieme zákazníka a vrátime položky na sklad, pričom systém automaticky dohľadá, ktoré produkty má zákazník aktuálne zapožičané. Je možné vrátiť všetky produkty, alebo iba niektoré (ostatné zostanú zapožičané):

vratenie_zapozicky

Zaujala Vás naša aplikácia POŽIČOVŇA NÁRADIA ? Dohodnite si s nami stretnutie, kde Vám aplikáciu odprezentujeme a prejdeme si Vaše ďalšie požiadavky.

PRÍKLAD POŽIČOVNE KNÍH

Pokiaľ máte v škole malú alebo stredne veľkú knižnicu, prípadne vlastníte knižnicu a doteraz vediete výpožičky ručne, určite oceníte náš software pre knižnice. Bol navrhnutý tak, aby užívateľ pracoval s minimom funkcií, a tak jeho ovládanie je úplne jednoduché. Na druhej strane obsahuje veľmi veľa možností a je dôkladne prepracovaný. Systém požičovne kníh pracuje so skladovým hospodárstvom, aby tak bola zaistená evidencia kníh priamo na sklade. Každá jedna skladová karta predstavuje jednu knihu s jedinečným kódom. Teda napríklad ak máme na sklade 3 výtlačky titulu V.I. Lenin „Štát a revolúcia“, musia existovať 3 skladové karty, ich kódy budú napríklad 1001-1, 1001-2, 1001-3. Ostatné údaje, ako názov, autor, rok vydania atď sú rovnaké.

AUTOMATICKÉ VYTVÁRANIE SKLADOVÝCH KARIET

Z uvedeného vyplýva nutnosť vytvorenia skladovej karty pre každý predmet. Kvôli zníženiu pracnosti a možnosti omylov boli do systému implementované metódy automatickej tvorby skladových kariet, pomocou tlačidiel Kopírovať a Nový. Ručne teda stačí vytvoriť iba jednu skladovú kartu k danému titulu, ďalšie karty je možné vytvoriť kopírovaním, pričom systém priraďuje aj nové kódy.

Na každej skladovej karte sú vytvorené číselníky pre vydavateľstvo, autor, rok vydania, žáner, obstarávacia cena, počet strán, vhodný vek na čítanie a ďalšie. V prípade požiadavky zákazníka máme možnosť vytvoriť ďalšie číselníky podľa požiadaviek. V detaily skladovej karty je taktiež možnosť sledovať, či daná kniha je u niekoho požičaná, takisto termín vrátenia.

POŽIČIAVANIE A VRÁTENIE KNÍH

Základnou agendou pre prácu s požičovňou je Adresár firiem. Zahŕňa v sebe údaje o odberateľoch (čitateľoch) aj dodávateľoch (vydavateľstvách), ako aj samotný proces zápožičiek a vrátenia. Pri každom čitateľovi vidíme aktuálne zapožičané knihy. Vytvorenie zápožičky je jednoduché. Zo zoznamu čitateľov vyhľadáme čitateľa (ak nie je zadáme jednoducho nového) a tlačidlom zápožička vyvoláme formulár, do ktorého sa pridávajú zapožičiavané predmety.

  Tieto sa dajú pridávať rôznymi spôsobmi:

 • priamym zadaním kódu predmetu (skladovej karty) do poľa Kód. Do poľa je tiež možné načítať čiarový kód čítačkou
 • výberom z číselníka skladových kariet (tlačidlo Číselník predmetov). Tieto je možné pridávať po jednom, alebo hromadne.

 

Pri zaškrtnutí poľa „Hromadný výber“ je možné v číselníku označiť viacero kariet (klávesou Insert) a pridať ich do formulára naraz. V číselníku sa zobrazia iba položky, ktoré majú v danom momente kladný stav na sklade požičovne. Následne vyplníme polia dátum zápožičky (nastavený ako aktuálny dátum) a dátum vrátania (prednastavený na výpožičnú dobu – ktorá sa mení v nastavení požičovne). Uložením zápožičky vytvorí zápožičný doklad a ponúkne ho obsluhe na vytlačenie, formou náhľadu na monitore. Naopak tlačidlom „Zápožička“, sa vytvárajú doklady vrátenia. V číselníku ponúka iba predmety, ktoré má daný odberateľ zapožičané.

 

ĎALŠIE MOŽNOSTI KNIŽNIČNÉHO SYSTÉMU

Z ďalších možností by sme spomenuli tlač štítkov na knihy podľa Vami zvoleného vzoru. Štítok môže obsahovať takisto čiarový kód pre zjednodušenie zadávania zápožičiek a vracania jednoduchým zosnímaním kódu. Software pre knižnice obsahuje takisto možnosť vytvorenia “menu” s prehľadným stromovým zobrazením podľa napr. žánrov alebo abecedy. Čiže už pri prezeraní Vášho skladu v programe, môžete evidovať rozdelenie sekcií podľa abecedy, prípadne žánrov vo Vašom skutočnom sklade. Získate tak dokonalý prehľad Vašich kníh.

Za samozrejmosť považujeme možnosť filtrovania záznamov. Teda napríklad vyhľadávanie kníh podľa kódu, názvu, časti názvu, vydavateľstva, žánru atď. Rovnaká funkcia je použitá pri vyhľadávaní čitateľov. Teda napríklad náš čitateľ sa volá Jozef Vysokohorský a pamätám si, iba časť jeho priezviska. Jednoducho vyhľadám všetkých čitateľov, ktorý v názvu obsahujú časť “horský” a nájde nám aj nášho hľadaného čitateľa. Knižničný systém obsahuje takisto reporty, čiže prehľady. Týmto spôsobom program vytvorí zostavu, kde môžem vidieť koľko som za posledný mesiac požičal z titulu Smelý zajko v Afrike. Takisto môžem zostaviť report pre daného čitateľa, aby som videl ako často za posledný štvrťrok bol u nás v požičovni. Kombinácií a možností je veľmi veľa.

Systém pre knižnice obsahuje takisto prepojenie na ďalšie moduly nášho systému. Teda možnosť jednoduchého vytvárania faktúr, pokladničných dokladov, cenníkov, evidencia pošty, dokumentov, zmlúv a ďalších. V súčasnej dobe je samozrejmosťou sieťové prepojenie viacerých počítačov, prípadne viacerých knižníc s viacerými skladmi. Počet nie je obmedzený.

UKÁŽKA POŽIČOVNE KNÍH

Obsah pripravujeme…

Chcete sa niečo opýtať?

Momentálne nie sme pripojení. Ak sa chcete niečo spýtať, napíšte nám a budeme Vás kontaktovať. Ďakujeme.

Sem môžete písať Vaše otázky. Radi Vám pomôžeme.

Stlačte ENTER pre odoslanie správy