Portfolio Category: Popis modulov

SPLÁTKOVÝ PREDAJ

ZÁKLADNÝ POPIS Generuje splátkové kalendáre k faktúram z agendy Faktúr vydaných. Súčasťou modulu je agenda Splátkové kalendáre, ktorá navrhuje, akú časť z predpisu faktúry zahŕňať do splátok, dátum prvej splátky, počet splátok a ich časový odstup. Počet a výška splátok, dátum zahájenia splácania, termíny splatnosti jednotlivých splátok a úroková miera sa nastavujú na základe dohody…
Detail

SKRIPTOVANIE

ZÁKLADNÝ POPIS Je súčasťou definičného a vývojového prostredia ABRY, patrí medzi nástroje prispôsobenia informačného systému. Pomocou integrovaného programovacieho prostredia možno ABRU celkom prispôsobiť vlastným potrebám. Znalý užívateľ či administrátor môže upravovať existujúce objekty (Business objekty, agendy a nevizuálne číselníky) alebo zaradiť vlastný programový kód, ktorý sa bude vykonávať spolu s pevným kódom daným výrobcom. PRÍNOSY…
Detail

SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ZÁKLADNÝ POPIS Základom evidencie skladu je číselník skladových kariet. Rôzne typy evidovaných položiek je možné špecifikovať nastavením požadovaných vlastností karty. Pre prácu s položkami sú k dispozícii doklady Príjemok, Dodacích listov, Prevodiek medzi skladmi a tiež doklady na rýchle spracovanie inventúry. Pre sklad rozdelený na pozície je možné pohyby na skladových dokladoch „polohovať“, tzn. evidovať…
Detail

SCHVAĽOVANIE DOKLADOV

ZÁKLADNÝ POPIS Modul umožňuje schvaľovanie dôležitých dokumentov a tiež účtovných dokladov podľa pripravených schvaľovacích scenárov. Systém sleduje, kto a čo má aktuálne schvaľovať a v akom stave schválenia sa daný doklad nachádza. Zobrazuje tiež históriu schvaľovacieho procesu. Schvaľovacie procesy je možné analyzovať a vyhodnocovať vrátane sledovania dôvodov neschválenia. Doklad je možné nielen schváliť alebo zamietnúť,…
Detail