Popis modulov • ADRESÁR FIRIEM A OSÔB

  ADRESÁR FIRIEM A OSÔB

  ZÁKLADNÝ POPIS Adresár je centrálnym úložiskom záznamov o firmách a osobách a miestom pre ich spravovanie. Je základným pracovným prvkom…

  Detail

 • AUTOMATIZAČNÝ SERVER

  AUTOMATIZAČNÝ SERVER

  ZÁKLADNÝ POPIS Automatizačný server je nástroj pre automatické vykonávanie úloh rôzneho typu v systéme ABRA. Jednak to môžu byť úlohy,…

  Detail

 • BANKA A HOMEBANKING

  BANKA A HOMEBANKING

  ZÁKLADNÝ POPIS Charakteristickým rysom modulu Banka je elektronické spracovanie bankových výpisov a platobných príkazov, vrátane elektronickej komunikácie s bankou. Agenda…

  Detail

 • CALL CENTRUM

  CALL CENTRUM

  ZÁKLADNÝ POPIS Call Centrum je voliteľnou súčasťou modulu CRM. Podporuje priame napojenie systému na telefónnu ústredňu, automaticky eviduje každý hovor…

  Detail

 • CRM – RIADENIE VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI

  CRM – RIADENIE VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI

  ZÁKLADNÝ POPIS Pomáha využiť každú obchodnú príležitosť. Účinne aplikuje obchodné a marketingové stratégie, plánuje a riadi obchodné aktivity, eviduje dôležité…

  Detail

 • DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM

  DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM

  ZÁKLADNÝ POPIS Poskytuje ucelený prehľad o pracovnej dobe zamestnancov a štatistiky pracovných prerušení. Napĺňa zákonom definovanú povinnosť viesť evidenciu odpracovanej…

  Detail

 • DOKUMENTY A PRÍLOHY

  DOKUMENTY A PRÍLOHY

  ZÁKLADNÝ POPIS Agenda zaisťuje prehľadné usporiadanie, ľahkú dostupnosť a správu elektronických dokumentov, ako sú výstupy z Office, PDF, obrázky, výkresy…

  Detail

 • E-MAILY A KOMUNIKÁCIA

  E-MAILY A KOMUNIKÁCIA

  ZÁKLADNÝ POPIS Modul umožňuje zdieľať a vymieňať dáta uložené v informačnom systéme so zákazníkmi, partnermi a spolupracovníkmi a plánovať automatizované…

  Detail

 • E-SHOP

  E-SHOP

  ZÁKLADNÝ POPIS E-Shop ABRA spája v súčasnosti najefektívnejšie prostriedok koncového (B2C) i veľkoobchodného (B2B) predaja so silou informačných technológií v…

  Detail

 • GASTROVÝROBA

  GASTROVÝROBA

  ZÁKLADNÝ POPIS Podporuje výrobu gastronomických produktov, teda varenie, pečenie, smaženie, cukrárenskú výrobu, výrobu nápojov a ďalšie, s priamou väzbou na…

  Detail

 • JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

  JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

  ZÁKLADNÝ POPIS Modul Jednoduché účtovníctvo slúži na vedenie jednoduchého účtovníctva, na zistenie základu dane z príjmov z podnikania a z…

  Detail

 • KAMPANE

  KAMPANE

  ZÁKLADNÝ POPIS Kampane sú voliteľnou súčasťou modulu CRM, sú vhodné na realizáciu marketingových a obchodných kampaní. Slúžia na hromadné oslovovanie…

  Detail

 • KAPACITNÉ PLÁNOVANIE

  KAPACITNÉ PLÁNOVANIE

  ZÁKLADNÝ POPIS Nástroj na plánovanie pracovných činností pri optimálnom využití kapacít ľudských zdrojov, pracovísk a strojov. Cieľom je najefektívnejšie zostavenie…

  Detail

 • KNIHA JÁZD

  KNIHA JÁZD

  ZÁKLADNÝ POPIS Modul dáva presný prehľad o nákladoch na prevádzku jednotlivých vozidiel. Zostavuje knihy jázd pre užívateľa jednoduchým a rýchlym…

  Detail

 • KOMPLETIZÁCIA

  KOMPLETIZÁCIA

  ZÁKLADNÝ POPIS Modul nájde uplatnenie pri výrobe produktov, ktoré vznikajú jednoduchou kompletizáciou niekoľkých položiek, pri ktorej nie je nutné používať…

  Detail

 • LOGISTIKA, ČIAROVÉ KÓDY A RFID

  LOGISTIKA, ČIAROVÉ KÓDY A RFID

  ZÁKLADNÝ POPIS Podpora pamäťových čítačiek čiarových kódov a mobilných aplikácií, ktoré pomáhajú pri zbere objednávok, predaji a zbere marketingových dát.…

  Detail

 • MAJETOK

  MAJETOK

  ZÁKLADNÝ POPIS Modul je určený na evidenciu dlhodobého a krátkodobého majetku. Umožňuje evidenciu obstarávacích dokladov, vykonávanie zaradenia, preceňovania resp. technického…

  Detail

 • MALOOBCHODNÝ PREDAJ

  MALOOBCHODNÝ PREDAJ

  ZÁKLADNÝ POPIS Zaisťuje rýchlu obsluhu zákazníka na kase v obchode s ľubovoľným sortimentom tovaru. Kľúčové sú agendy Kasa a Dotyková…

  Detail

 • NÁKUP

  NÁKUP

  ZÁKLADNÝ POPIS Jednotlivé agendy modulu Nákup na seba logicky nadväzujú a vytvárajú prirodzenú cestu nákupného procesu. Objednávky vydané, Príjemky na…

  Detail

 • NÁSTROJE PRISPOSOBENIA

  NÁSTROJE PRISPOSOBENIA

  ZÁKLADNÝ POPIS Skupina agiend a nástrojov umožňujúca definovať vzhľad a správanie systému, vlastné položky a definovateľné formuláre, panely, číselníky, upravovať…

  Detail

 • MOBILNÝ OBCHODNÝ SYSTÉM

  MOBILNÝ OBCHODNÝ SYSTÉM

  ZÁKLADNÝ POPIS Mobilný obchodný systém (mIOS) eviduje a organizuje obchodnú agendu predajcov v teréne. Program svojim napojením na informačný systém…

  Detail

 • MZDY A PERSONALISTIKA

  MZDY A PERSONALISTIKA

  ZÁKLADNÝ POPIS Modul Mzdy zaisťuje správne a včas spracované mzdy, mzdové evidencie, odvody poistení a daní, zrážky z miezd, ale…

  Detail

 • POKLADŇA

  POKLADŇA

  ZÁKLADNÝ POPIS Pokladňa je previazaná do celého systému. Prijatú hotovosť je možné automaticky prepojiť s úhradou faktúry alebo iného dokladu.…

  Detail

 • POLOHOVANÉ SKLADY

  POLOHOVANÉ SKLADY

  ZÁKLADNÝ POPIS Polohované sklady, v praxi často tiež nazývané ako pozičné sklady či riadené sklady, sú voliteľnou súčasťou modulu Skladové…

  Detail

 • POŠTA

  POŠTA

  ZÁKLADNÝ POPIS Slúži na evidenciu zásielok došlej a odoslanej papierovej pošty. Pri zadávaní údajov o odosielaných zásielkach systém pomáha užívateľovi…

  Detail

 • PREDAJ

  PREDAJ

  ZÁKLADNÝ POPIS Podporuje celý obchodný proces od objednávky, cez dodávky, fakturáciu a hotovostné predaje, až po vyhodnotenie predaja. Zakázkovému predaju…

  Detail

 • PROJEKTOVĚ RIADENIE

  PROJEKTOVĚ RIADENIE

  ZÁKLADNÝ POPIS Podporuje vývoj a vytváranie nových produktov a nových verzií doterajších produktov. Obsahuje agendy, ktoré integrujú technologickú dokumentáciu, agendy…

  Detail

 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

  PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

  ZÁKLADNÝ POPIS Podporuje vývoj a vytváranie nových produktov a nových verzií doterajších produktov. Obsahuje agendy, ktoré integrujú technologickú dokumentáciu, agendy…

  Detail

 • REPORTY

  REPORTY

  ZÁKLADNÝ POPIS Skupina funkcií, ktoré zaisťujú výstup dát a informácií zo systému. Hlavnými nástrojmi modulu sú tlačové zostavy, elektronické exporty…

  Detail

 • REŠTAURAČNÝ PREDAJ

  REŠTAURAČNÝ PREDAJ

  ZÁKLADNÝ POPIS Reštauračný predaj je voliteľnou súčasťou modulu Maloobchodný predaj. Používa sa pri obsluhe hostí v reštauráciách, baroch, kaviarňach, cukrárňach,…

  Detail

 • SCM

  SCM

  ZÁKLADNÝ POPIS SCM (z angl. supply chain management – riadenie zásobovacieho reťazca, riadenie dodávateľského reťazca) je voliteľnou súčasťou modulu Skladové…

  Detail

 • SERVIS

  SERVIS

  ZÁKLADNÝ POPIS Eviduje a pomáha riadiť servisnú a opravárenskú činnosť v ľubovoľnom podnikateľskom obore. Obsahuje agendy na vybavovanie servisných zákaziek…

  Detail

 • SCHVAĽOVANIE DOKLADOV

  SCHVAĽOVANIE DOKLADOV

  ZÁKLADNÝ POPIS Modul umožňuje schvaľovanie dôležitých dokumentov a tiež účtovných dokladov podľa pripravených schvaľovacích scenárov. Systém sleduje, kto a čo…

  Detail

 • SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO

  SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO

  ZÁKLADNÝ POPIS Základom evidencie skladu je číselník skladových kariet. Rôzne typy evidovaných položiek je možné špecifikovať nastavením požadovaných vlastností karty.…

  Detail

 • SKRIPTOVANIE

  SKRIPTOVANIE

  ZÁKLADNÝ POPIS Je súčasťou definičného a vývojového prostredia ABRY, patrí medzi nástroje prispôsobenia informačného systému. Pomocou integrovaného programovacieho prostredia možno…

  Detail

 • SPLÁTKOVÝ PREDAJ

  SPLÁTKOVÝ PREDAJ

  ZÁKLADNÝ POPIS Generuje splátkové kalendáre k faktúram z agendy Faktúr vydaných. Súčasťou modulu je agenda Splátkové kalendáre, ktorá navrhuje, akú…

  Detail

 • ÚČTOVNÍCTVO PODVOJNÉ

  ÚČTOVNÍCTVO PODVOJNÉ

  ZÁKLADNÝ POPIS Modul uľahčuje od rutinných prác, poskytuje väčší priestor pre globálne kontroly zúčtovaných dokladov, riadenie cashflow a finančné plánovanie.…

  Detail

 • VÝROBA

  VÝROBA

  REFERENCIE PRODUKT FIRMA ZAMERANIE  Riadenie výroby  1. prešovská nástrojáreň, s.r.o. Výroba náradia  Riadenie výroby  EGO SLOVAKIA, s.r.o. Výroba výrobkov z…

  Detail

 • WEBOVÉ SLUŽBY

  WEBOVÉ SLUŽBY

  ZÁKLADNÝ POPIS Funkcie modulu sprístupňujú ABRU ako poskytovateľa webových služieb, umožňujú externým aplikáciám tieto webové služby využívať a pristupovať cez…

  Detail

 • WORKFLOW

  WORKFLOW

  ZÁKLADNÝ POPIS Slúži na riadenie pracovných procesov, správu dokumentov a zdieľanie informácií vo vnútri firmy aj vo vzťahu s obchodnými…

  Detail