JIT - Just In Time

správny produkt
na správnom mieste
v správnom čase

Just In Time (JIT) – Pri riadení montážnych liniek v automobilovom priemysle je nevyhnutná optimalizácia dodávok komponentov od dodávateľov do výroby. Od dodávateľa sa očakáva, že dodá správny výrobok v správnom čase a v súlade so sekvenciou definovanou na montážnej linke. Najvyššou formou Just In Time je metóda Just In Sequence (JIS).

Ponúkame jednoduché riešenie na zobrazovanie a spracovanie odvolávok EDI.

Náš komplexný ERP systém zabezpečuje komplexné riadenie just-in-time a just-in-sequence dodávok. EDI odvolávky a objednávky sa spracúvajú na jednom mieste a informácie sú importované do systému. Všetky podrobnosti o nákupe, plánovaní a výrobe sú okamžite k dispozícii. Systém dokáže spracovať zložité formáty správ, v jednoduchej forme ich vizualizovať a tak poskytovať dodávateľovi prehľadné, včasné a správne informácie. Nie je potrebné opakovane zadávať údaje alebo používať komplikované riešenia, systém tiež eliminuje chybovosť. V systéme môžete riadiť Vaše skladové procesy, objednávky, faktúry i ďalšie podnikové procesy. Náš systém vytvára aj štítky, dokumenty a ASN.

Rozdiel medzi Just In Time a Just in Sequencies

Potrebujete riešenie zapracovať do Vášho existujúceho informačného systému? Žiaden problém! Naše riešenie ponúkame tiež ako aplikáciu, ktorá je prepojená s Vaším informačným systémom. Všetky skladové operácie a pohyby tovaru sú systémom zaznamenávané v reálnom čase a v mieste ich vzniku. Užívateľ má preto vždy k dispozícii absolútne presné údaje o stave tovaru na sklade vrátane výrobných šarží, sériových čísel a expiračných dôb. Systém eviduje nielen kde sa v sklade tovar aktuálne nachádza, ale aj na ktorých paletách je umiestnený.

Pozrite si viac informácii o aplikácii WMS – Mobilný skladník.

Referencie:

CCS – Cargo Customs Service, s.r.o. – Ing.Marek Michelík – Automotive Operations Manager

Naša spoločnosť hľadala WMS systém pre prácu v sklade. Potrebovali sme pracovať s PDA zariadeniami, kde potrebujeme prijímať / naskladňovať a vydávať skladové karty s jedinečnými sériovými číslami obsiahnutými v 2D kóde. Potrebovali sme sledovať naskenované sériové čísla v procese od príjmu až po výdaj a sekvenčne ich vychystávať s PDA čítačkami – teda vytvoriť požiadavku na výdaj, pri výdaji porovnať správnosť zadanej varianty a priradením sériového čísla dielu k sériovému číslu zákazníka. Požiadavky na celé riešenie nám spoločnosť ABITec a ich aplikácia Mobilný skladník, ktorá je napojená na informačný systém splnila a celé riešenie funguje v poriadku. So službami a implementáciou spoločnosti ABITec sme veľmi spokojní o čom svedčia ďalšie projekty, ktoré nám spoločnosť ABITec implementuje.

Máte záujem o viac informácii?

Dohodnite si s nami stretnutie, kde Vám náš systém odprezentujeme.