AUTOMATIZAČNÝ SERVER


ZÁKLADNÝ POPIS

Automatizačný server je nástroj pre automatické vykonávanie úloh rôzneho typu v systéme ABRA. Jednak to môžu byť úlohy, ktoré užívateľ potrebuje vykonávať v pravidelných intervaloch, ale nechce na ich vykonávanie myslieť či sa nimi zaoberať (napr. generovanie platobných príkazov podľa definícií opakovaných platieb, sťahovanie e-mailovej pošty), ktoré sú časovo náročnejšie a ich spustenie je vhodné odložiť na dobu, kedy v systéme nepracujú užívatelia (skladové uzávierky, zálohovanie a i.). Ďalej to môžu byť úlohy typu zasielanie vybraných reportov vybraným užívateľom, oboslanie vybraných užívateľov informáciami o stave vykonania plánovanej úlohy či upozornenia generované na základe nejakej udalosti (napr. o prijatých faktúrach, ich zaplatenie, správy o znížení zásob pod limit alebo naopak ich naskladnenie). Naplánované úlohy je možné spúšťať jednorázovo, v pravidelných intervaloch (napr. každú noc) alebo na základe nejakej vopred definovanej akcie (napr. zakaždým, keď sa v systéme objaví nová faktúra prijatá na čiastku vyššiu ako 10 000 €).

PRÍNOSY PRE UŽÍVATEĽA

  • šetrí čas vďaka automatickému vykonávaniu opakujúcich sa úloh
  • umožňuje rozosielanie pravidelných reportov
  • zaisťuje automatické zasielanie interných správ
  • podporuje obmedzenie prístupu podľa rolí

FUNKCIE A VLASTNOSTI

  • zasiela reporty alebo správy na základe vopred definovanej udalosti
  • možnosť spúšťať ako program aj ako službu
  • môže byť prevádzkovaný na serveri spolu s aplikačným serverom ABRA Gen alebo na samostatnom serveri (rozloženie záťaže)
  • je určený pre platformu Windows