BANKA A HOMEBANKING


ZÁKLADNÝ POPIS

Charakteristickým rysom modulu Banka je elektronické spracovanie bankových výpisov a platobných príkazov, vrátane elektronickej komunikácie s bankou. Agenda Bankových výpisov umožňuje jednoducho a rýchle preniesť do systému platby z bankových výpisov, vyhľadať preplatené doklady a vykonať ich spárovanie v účtovnom denníku s danou platbou. V agende Požiadaviek na platobné príkazy sú zaznamenávané požiadavky na vykonanie platieb z iných agiend (napr. po zaevidovaní a potvrdení prijatej faktúry, platby z miezd a i.) alebo ručne zadané užívateľom. Z agendy Opakovaných platieb je možné vykonať automatické generovanie požiadaviek na vykonanie platieb podľa rôznych kritérií. Platbu na bankovom výpise je možné zviazať so zodpovedajúcim platobným príkazom a získať prehľad, ktoré príkazy už banka previedla. Uzávierka bankových účtov uzatvára bankové účty za zvolené obdobie, počíta počiatočný stav pre nasledujúce obdobie a pre účty v cudzej mene generuje kurzové rozdiely.

PRÍNOSY PRE UŽÍVATEĽA

 • automatické generovanie požiadaviek na platby nákupných dokladov (prijatých faktúr atď.)
 • funkcie pre hromadné vytváranie požiadaviek na platobné príkazy, napríklad z modulu Mzdy a iných agiend
 • prehľad o požiadavkách na platbu priamo z platených dokladov
 • zaplatenie viacerých dokladov od rovnakej firmy jednou platbou a rozpad kumulovaných úhrad
 • plánovanie opakovaných platieb
 • elektronické schvaľovanie platobných príkazov
 • agenda Prehľad platieb bankou uľahčí dohľadávanie platieb zadaných v bankových výpisoch
 • priame premietnutie platby do platených dokladov
 • automatické kontovanie a zaúčtovanie platieb bez predpisu (bez zdrojového dokladu)
 • možnosť ručného rozdelenia platby jedného dokladu podľa stredísk, zákaziek a ďalších kritérií
 • párovanie platieb a platených dokladov do rovnakej saldokontnej skupiny v účtovnom denníku

FUNKCIE A VLASTNOSTI

 • homebanking pre väčšinu bánk pôsobiacich na trhu v Českej a Slovenskej republike
 • automatické dohľadanie a pripojenie plateného dokladu podľa variabilného symbolu a iných kritérií
 • možnosť ručného dohľadania platby podľa časti variabilného symbolu alebo iných údajov plateného dokladu
 • viac bankových účtov v rôznych menách
 • podpora platieb do zahraničia
 • uzávierky bankových účtov, výpočet kurzových rozdielov pre účty v cudzích menách
 • aktualizácia a dopĺňanie ovládačov pre homebanking, podľa vývoja bankového trhu