CALL CENTRUM


ZÁKLADNÝ POPIS

Call Centrum je voliteľnou súčasťou modulu CRM. Podporuje priame napojenie systému na telefónnu ústredňu, automaticky eviduje každý hovor a jeho parametre, vrátane dĺžky jeho trvania. Umožňuje automatickú identifikáciu volajúceho, zobrazuje k nemu kľúčové informácie z rôznych častí systému. K dispozícii je história volaní a súhrnné štatistiky, vrátane prehľadu o vyťažení operátorov a prehľadov volaní jednotlivých zákazníkov a partnerov. Súčasťou Call Centra je tiež centrálny monitor zobrazujúci momentálnu činnosť jednotlivých operátorov, priebeh zaťaženia a schopnosť reakcie Call Centra v priebehu dňa. Call Centrum nájde uplatnenie aj bez priameho napojenia na telefónnu ústredňu, v základnej agende totiž umožňuje naraz fulltextovo vyhľadávať vo firmách, osobách a prevádzkárňách.

PRÍNOSY PRE UŽÍVATEĽA

 • operátor vidí kľúčové informácie o volajúcom ešte pred tým, než zdvihne hovor
 • nevybavené hovory je možné na základe zoznamu spätne obvolávať
 • jednoduchý záznam obsahu volaní pomocou aktivít, založenie úlohy pre splnenie požiadavky zákazníka
 • prehľad o volaných jednotlivých zákazníkoch pre ostatných pracovníkov mimo Call Centra
 • zapojenie a riadenie operátorov nachádzajúcich sa fyzicky na rôznych miestach do jedného Call Centra
 • ku každému volaniu je uložená informácia nielen o dĺžke hovoru, ale tiež doba vyzváňania, vďaka čomu je možné vyhodnocovať aj rýchlosť dvíhania hovorov
 • na základe štatistík alebo zobrazení momentálneho vyťaženia Call Centra je možné pružne riadiť a plánovať kapacity jeho obsluhy
 • rýchly prístup do adresára firiem a osôb

FUNKCIE A VLASTNOSTI

 • zobrazenie informácií zo zdroja mimo systému: umiestnenie na mape, webové stránky, informácie o firme z obchodného registra atď.
 • zobrazenie informácie o prichádzajúcom volaní v agende Call Centra a na lište Windows
 • rýchle naplánovanie činnosti obchodníka alebo servisného pracovníka v reakcii na požiadavku volajúceho zákazníka
 • rýchle založenie záznamu firmy, osoby podľa parametrov volajúceho alebo vytvorenie nového dokladu
 • podpora rôznych typov ústrední pomocou driverov, vrátane IP telefonie
 • rýchle a jednoduché odchádzajúce volanie, volanie na predtým nedvihnuté hovory
 • zobrazenie informácií o volajúcom: obrat, posledné aktivity, prehľad predaných produktov, pridelený pracovník a ďalšie
 • pokročilá funkcia vyhľadávania s prehľadným zobrazením vyhľadávaných informácií