DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM


ZÁKLADNÝ POPIS

Poskytuje ucelený prehľad o pracovnej dobe zamestnancov a štatistiky pracovných prerušení. Napĺňa zákonom definovanú povinnosť viesť evidenciu odpracovanej doby a doby pracovnej pohotovosti. Spojenie informačného systému s hardwarovým či softwarovým terminálom navyše prináša dáta pre efektivne spracovanie v module Mzdy a personalistika.

PRÍNOSY PRE UŽÍVATEĽA

  • automatizácia evidencie dochádzky
  • možnosť použitia HW aj SW terminálov
  • dáta z terminálu v IS
  • všetky dáta na jednom mieste (ľahké a rýchle zálohovanie všetkých dát naraz)

FUNKCIE A VLASTNOSTI

  • evidencia príchodov, odchodov a ďalších špecifických prerušení pracovnej doby
  • napojenie na dochádzkový terminál
  • rôzne typy identifikačných médií pre dochádzkový terminál
  • výmena dát dochádzkového terminálu s modulom Mzdy a personalistika