GASTROVÝROBA


ZÁKLADNÝ POPIS

Podporuje výrobu gastronomických produktov, teda varenie, pečenie, smaženie, cukrárenskú výrobu, výrobu nápojov a ďalšie, s priamou väzbou na ich predaj. V stravovacích prevádzkách, kuchyniach a reštauráciách eviduje všetko od vlastnej výroby pokrmov, až po príjem a výdaj skladových zásob v skladovom hospodárstve. Výrobné listy sledujú priebeh výroby od zostavenia zoznamu výrobkov, cez výpočet požadovaných surovín, ich zmien, úprav a náhrad, až po odpis surovín zo skladu a príjem hotových výrobkov na sklad. Výrobné listy je možné vystavovať na základe objednávkových bonov z modulu Reštauračného predaja, ale aj podľa Objednávok prijatých, Dodacích listov, prípadne ručne. Nákup a výdaj potrebných surovín je vykonávaný buď na základe zadaných noriem, alebo bez nich. Modul gastrovýroby môže fungovať samostatne alebo priamo nadväzovať na modul Reštauračného predaja a tým zvýšiť svoj prínos v zariadeniach ako sú stravovacie prevádzky hotelov a kúpeľné zariadenia, jedálne v nemocniciach, školách alebo podnikoch.

PRÍNOSY PRE UŽÍVATEĽA

 • možnosť stromového zobrazenia štruktúry noriem produktov z pohľadu výrobkov aj surovín
 • evidencia pracovných postupov a obrázkov pre výrobu produktov
 • prehľad produktov, do ktorých suroviny vstupujú
 • funkcie pre hromadné úpravy noriem
 • možnosť vyrábať vopred alebo vykonávať odpis surovín spätne podľa markovaných predajov na kase pomocou objednávkových bonov
 • jednym výrobným listom je možné súčasne vyrobiť ľubovoľný počet rôznych produktov
 • evidencia stravných jednotiek, s funkciami pre plánovanie ich nákladov a sledovanie noriem spotreby
 • možnosť použitia príručného medziskladu surovín
 • automatický odpis surovín podľa noriem pri predaji produktov

FUNKCIE A VLASTNOSTI

 • predbežná aj finálna kalkulácia výrobnej ceny produktov
 • normy pre výrobky gastronomických prevádzok každého druhu s možnosťou vkladania ďalej nedeliteľných surovín aj polotovarov
 • zobrazenie výskytu surovín použitých v normách
 • tlač objednávkových bonov s možnosťou odkazov pre kuchára
 • uzávierka bonov v module Reštauračný predaj umožní naplniť výrobný list výrobkami predanými reštauračnou kasou a previesť celý cyklus výroby
 • výrobné listy je možné vytvárať pomocou Sprievodcu zaistením zdrojov z modulu SCM, prípadne využiť agendu Bilancia pre komplexné vyhodnotenie všetkých požiadaviek
 • sledovanie noriem spotreby v stravovacích prevádzkách, ktorá porovnáva plánované náklady na stravovanie skupín stravníkov so skutočnými nákladmi
 • príručný sklad surovín
 • gastrovýroba priamo nadväzuje na agendy Skladu a Skladových dokladov a v maximálnej miere využíva ich dáta