JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO


ZÁKLADNÝ POPIS

Modul Jednoduché účtovníctvo slúži na vedenie jednoduchého účtovníctva, na zistenie základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Obsahuje údaje o príjmoch a výdajoch a údaje o majetku a záväzkoch. Peňažný denník je vykazovaný priamo zo zdrojových dokladov pomocou typov príjmov a výdajov. Jednoduché účtovníctvo je funkčne prepojené s ostatnými modulmi systému, napr. Adresárom, agendou Zdrojových dokladov, DPH.

PRÍNOSY PRE UŽÍVATEĽA

  • jednoduché účtovníctvo v súlade s legislatívou
  • ľahké a intuitívne zadávanie dokladov
  • automatické generovanie reportov s prehľadmi o DPH
  • prehľad o všetkých položkách, jednoduché vyhľadávanie
  • všetky dáta na jednom mieste (ľahké a rýchle zálohovanie všetkých dát naraz)

FUNKCIE A VLASTNOSTI

  • evidencia príjmov a výdajov
  • evidencia majetku a záväzkov
  • agendy: Peňažný denník, Ostatné zápisy, Ostatné príjmy, Ostatné výdaje, Reporty, Uzávierka ostatných dokladov a ďalšie
  • základné tlačové vzory
  • funkčné prepojenie s ostatnými modulmi a agendami IS

Comments are closed.