KAMPANE


ZÁKLADNÝ POPIS

Kampane sú voliteľnou súčasťou modulu CRM, sú vhodné na realizáciu marketingových a obchodných kampaní. Slúžia na hromadné oslovovanie skupín klientov. Oslovenie je možné formou e-mailu, poštovej zásielky, telefonického či osobného kontaktu. V prípade e-mailovej kampane vznikajú jednotlivé záznamy v module Komunikácia, v agende Odoslané e-maily, odkiaľ ich môže obsluha riadene odosielať alebo môžu byť odoslané hromadne pomocou automatizačného servera. V prípade poštovej kampane vznikajú záznamy v module Evidencia pošty a v prípade telefonickej či osobnej kampane je možné predávať adresátov kampaní operátorom na ďalšie spracovanie. Ako adresátov je možné osloviť Firmy, Prevádzkárne, Osoby či e-mailové adresy uložené v súbore na disku. Vo všetkých kampaniach je automaticky podporovaný tzv. blacklist, v ktorom je možné označiť adresátov, ktorí si neprajú byť v kampaniach oslovovaní. E-mailové kampane ďalej umožňujú automatické prispôsobenie všeobecného e-mailu konkrétnemu adresátovi pomocou premenných.

PRÍNOSY PRE UŽÍVATEĽA

  • maximálna aktívna podpora predaja
  • skrátenie času potrebného na realizáciu kampaní
  • ľahká dostupnosť informácií o vykonaných kampaniach u konkrétneho zákazníka
  • rýchle zoznámenie stálej klientely s novými produktami, službami

FUNKCIE A VLASTNOSTI

  • hromadné oslovenie skupín zákazníkov
  • individualizácia oslovenia, obsahu
  • evidencia komunikácie
  • podpora tzv. blacklistu