KNIHA JÁZD


ZÁKLADNÝ POPIS

Modul dáva presný prehľad o nákladoch na prevádzku jednotlivých vozidiel. Zostavuje knihy jázd pre užívateľa jednoduchým a rýchlym spôsobom. Podporuje rôzne spôsoby zadávania jázd, vrátane automatizovaného generovania alebo rýchleho hromadného zadania údajov naraz v štýle tabuľkového kalkulátora. Výdaje spojené s prevádzkou vozidiel sa zadávajú ručne, importom z elektronických dát z CCS. Modul je možné rozšíriť o samostatne dodávanú funkciu importu záznamov jázd z GPS O2 – CarControl. Na uľahčenie ručného zadávania dát je možné do agendy Vzory jázd uložiť najčastejšie alebo opakované trasy jázd. Vďaka ich následnému výberu do knihy je povinný výkaz hotový rýchlejšie ako zostavením papierovej knihy. Kniha jázd automaticky dozerá na to, kedy má auto ísť na pravidelnú technickú prehliadku, STK, či nemá neúmernú spotrebu. Obsahuje radu údajov o vozidlách, vodičoch, druhoch pohonných hmôt a pod., ktoré sú využívané pri zadávaní jednotlivých jázd.

PRÍNOSY PRE UŽÍVATEĽA

 • možnosť prehliadať alebo vyhľadávať trasy, resp. východiskové, cieľové či prejazdné miesta na mapách pomocou webových odkazov
 • generovanie záznamov knihy podľa účteniek za čerpanie PHM
 • výpočet priemernej spotreby vozidla
 • upozornenie na blížiaci sa koniec platnosti technickej kontroly alebo merania emisií
 • presné sledovanie nákladov na prevádzku vozidiel podľa stredísk, zákaziek, projektov alebo obchodných prípadov
 • sledovanie jázd podľa ich účelu
 • vyúčtovanie jázd

FUNKCIE A VLASTNOSTI

 • podpora importu dát z kariet CCS
 • evidencia služobných aj súkromých vozidiel vrátane všetkých dôležitých informácií k vozidlám
 • tabuľka vzdialeností medzi obcami
 • sledovanie služobných aj súkromných jázd, spolujazdcov
 • evidencia prejazdných miest
 • číselník tarifov osobnej prepravy
 • sledovanie uskutočnených výdajov za čerpanie alebo iných výdajov k jednotlivým jazdám
 • funkcie na prepočítanie stavu tachometra alebo stavu nádrže
 • priebežné vyčíslovanie stavu v nádrži pre ľahšiu kontrolu knihy
 • uzávierka knihy jázd s kontrolou stavu tachometra a ďalších nadväzností jázd