MOBILNÝ OBCHODNÝ SYSTÉM


ZÁKLADNÝ POPIS

Mobilný obchodný systém (mIOS) eviduje a organizuje obchodnú agendu predajcov v teréne. Program svojim napojením na informačný systém zaisťuje online výmenu dát medzi IS a aplikáciou mIOS na netbooku alebo notebooku; zaisťuje napríklad aktuálny prehľad o predajných aktivitách, predkladá z centrály zoznam potencionálnych klientov a ukladá nové dáta z lokálneho zariadenia do centrálnej databázy. Tým podporuje rýchlosť predaja, bezpečné uloženie dát a ich aktuálnosť v ľubovoľnom momente.

V spojení s netbookom/notebookom je mIOS ideálnym riešením pre obchodníkov pracujúcich v teréne. mIOS komunikuje online, nevadí mu však odpojenie od siete či výpadok Internetu.

  Dáta synchronizuje dvojakým spôsobom:

 • Veľká synchronizácia: aktualizácia dát, aktualizácia všetkých dát z ERP (noví klienti, úlohy, faktúry, potvrdené objednávky,…)
 • Malá synchronizácia: nevyhnutne nutný objem dát na overenie skladovej zásoby pre danú objednávku, uloženie novej objednávky alebo dopytu.

Mobilný obchodný systém (mIOS) je aplikácia z vývojového prostredia .NET. Inštaluje sa v prostredí MS Windows kliknutím na odkaz, napr. zaslaný e-mailom. Aplikácia sa automaticky stiahne, nainštaluje a dokonca tiež zosynchronizuje s centrálnym informačným systémom. Dáta sú v mIOS šifrované a chránené proti zneužitiu. Program je prispôsobený pre centrálnu správu, s prepracovanou ochranou proti zneužitiu dát obchodnými zástupcami. Centrála dokonca môže v prípade potreby vydať pokyn na vymazanie dát na netbooku/notebooku

PRÍNOSY PRE UŽÍVATEĽA

 • rýchlosť predaja
 • overená skladová dostupnosť (istota pre odberateľa)
 • okamžitý prehľad o predajoch
 • nezávislosť na stálom pripojení k Internetu
 • evidencia e-mailovej komunikácie a kalendára
 • centralizovaná správa dát a ochrana firmy proti zneužitiu obchodnými zástupcami

FUNKCIE A VLASTNOSTI

 • prevádzka na ľubovoľnom netbooku či notebooku s OS Windows
 • automatická inštalácia kliknutím na zaslaný odkaz
 • šifrované dáta
 • nastavenie programu sa zadáva v centrálnom ERP
 • ochrana proti zneužitiu dát obchodníkom
 • online výmena dát medzi mIOS a centrálnym IS
 • synchronizácia prostredníctvom webovej služby
 • tlačové zostavy sa editujú v ERP