MZDY A PERSONALISTIKA


ZÁKLADNÝ POPIS

Modul Mzdy zaisťuje správne a včas spracované mzdy, mzdové evidencie, odvody poistení a daní, zrážky z miezd, ale tiež prehľad o nákladoch spojených s ľudskými zdrojmi. Personalistika zaisťuje prehľad o ľudských zdrojoch, pracovnom zaradení pracovníkov, ich vzdelanie, schopnosti a zapožičanom vybavení. Mzdové agendy zaisťujú evidenciu druhov a kombinácií pracovných pomerov, všetky údaje a zostavy pre evidenciu priemerov, dovoleniek, práceneschopností, pracovných úrazov, zrážok, neprítomností, ELDP a ročného zúčtovania daní. Vďaka úzkemu prepojeniu mzdových agiend s ostatnými agendami systému, umožňuje zavedenie úkolovej mzdy, ktorá motivuje k vyššej produktivite práce. Modul obsahuje nielen všetky zákonom požadované zostavy, ale tiež analytické výstupy s informáciami o pracovníkoch a finančnej štruktúre mzdových nákladov. Pre organizácie s veľkým počtom zamestnancov alebo so zložitou mzdovou problematikou ponúka veľké možnosti v prispôsobení a individuálnom rozšírení zadávaných položiek, vstupných okien, výpočtových algoritmov a výstupných prehľadov. Agendy personalistiky a miezd charakterizuje vysoký stupeň automatizácie spracovania veľkého množstva vkladaných dát, umožňujúci užívateľom viac sa sústrediť na riadenie ľudských zdrojov a s tým súvisiacich nákladov.

PRÍNOSY PRE UŽÍVATEĽA

 • prispôsobenie mzdovej a personálnej evidencie individuálnym potrebám organizácie
 • rýchle zadávanie vstupných údajov pomocou definovateľných vstupných okien či definovateľných vstupných zoznamov (pre hromadné zadávanie údajov)
 • elektronické výkazníctvo pre štátne inštitúcie (v ČR komunikácia s Portálom verejnej správy)
 • výpočet úkolovej mzdy priamo z výkonov pracovníkov prenesených z modulu výroby, dochádzkových systémov alebo iných zdrojov
 • jednotná uzávierka miezd, ktorá spracuje vstupné dáta, pripraví všetky výstupy, platobné príkazy a prevedie zaúčtovanie
 • možnosť zrušenia, vykonania opráv a opakovania uzávierky
 • výpočet a kontrola mzdy jednotlivých pracovníkov pred vykonaním uzávierky
 • agenda pre rýchle zobrazenie súhrnných mesačných údajov o mzdách firmy
 • možnosť doplnenia vlastných evidenčných výpočtových položiek
 • možnosť napojenia na automatizovaný dochádzkový systém

FUNKCIE A VLASTNOSTI

 • nástroje pre funkčné zaradenie pracovníkov, ktoré umožňujú udržiavať hierarchiu pracovných pozícií
 • zadávanie dát pracovníkov pomocou sprievodcov, ktoré zrýchľuje prácu a zaisťuje vyplnenie všetkých dôležitých položiek
 • evidencia viac pracovných pomerov na jedného zamestnanca
 • výpočet mzdy zo zmenovej prevádzky, vrátane nepravidelných zmien podľa zmenového kalendára
 • prihlášky a odhlášky na poistenie
 • automatický výpočet ročného zúčtovania daní
 • všetky potrebné prehľady, zostavy a formuláre pre poisťovne, ďalšie štátne úrady
 • výkaz pre štatistické šetrenie ceny práce
 • automatické zaúčtovanie všetkých účtovných zápisov a vytvorenie požiadaviek na platby po vykonaní mzdovej uzávierky
 • zobrazenie histórie zmien pri kľúčových položkách
 • aktualizácia podľa platnej legislatívy