NÁKUP


ZÁKLADNÝ POPIS

Jednotlivé agendy modulu Nákup na seba logicky nadväzujú a vytvárajú prirodzenú cestu nákupného procesu. Objednávky vydané, Príjemky na sklad a Faktúry prijaté využívajú spoločné dáta pre rôzne typy dokladov. Doklady môžu byť využívané v ľúbovoľnom type zahraničného obchodu. Medzi dokladmi objednávok vydaných, zálohových listov a faktúr prijatých je možné vytvárať rôzne kombinácie čerpania do nasledujúceho dokladu. Realizované čerpanie možno detailne zobrazovať aj na jednotlivé položky. Pri zadávaní nákupných dokladov, ktoré možno platiť bankou (napr. prijaté faktúry), je možné okamžite vytvárať požiadavky na zaplatenie a platobné príkazy. Možnosti modulu rozšírujú agendy Zálohových listov, Dobropisov a JCD. Efektívne nakupovanie a voľbu najlepšieho dodávateľa uľahčujú dodávateľské cenníky a funkcie na kontrolu nákupných cien na vstupe aj pri tvorbe objednávok. Produktivitu zvyšuje využitie čiarových kódov. Reporty nákupu poskytujú prehľad o dodávateľoch, dodávaných položkách, objeme obchodov, platobnej morálke a ďalších ukazovateľoch.

PRÍNOSY PRE UŽÍVATEĽA

 • elektronické spracovanie dokladov dodávateľov vo formáte ISDOC, EDI a ďalších B2B formátoch
 • prehľadná väzba medzi dokladmi v nákupnom procese s kontrolou kompletnosti dodávky a ceny
 • rýchly a detailný prehľad o aktuálne objednaných položkách
 • možnosť zrýchlenia príjmu položiek na sklad pomocou čiarových kódov
 • kumulovanie požiadaviek na nákup z iných modulov (napr. z SCM) a ich vybavovanie pomocou objednávok
 • nákup na zákazku, priame vytváranie objednávok dodávateľom z objednávok zákazníkov
 • výber položiek pre objednávky s označením podľa dodávateľa
 • sledovanie plnenia dodávky jednotlivých objednávok aj na jednotlivé položky
 • elektronické schvaľovanie prijatých faktúr a vystavených objednávok vrátane viackolového alebo viacstrediskového schvaľovania
 • objednávanie a nákup v iných jednotkách, než je realizovaný predaj alebo výdaj do výroby

FUNKCIE A VLASTNOSTI

 • práca s dodávateľskými cenníkmi, vrátane kontroly cien a možnosti hromadného precenenia vlastných cenníkov predajných a B2B importov
 • evidencia ľubovoľného počtu dodávateľov pre skladovú položku s informáciami o cene, dodacej lehote, minimálnym objednávacím množstvom a balení dodávateľa
 • voľba preferovaného dodávateľa
 • evidencia verzií ponúk a objednávok
 • priame uloženie elektronicky doručených alebo skenovaných dokladov k účtovnému záznamu
 • kontrola nákupných cien na dodávateľských cenníkoch
 • možnosť sledovania sériových čísel a šarží pre spätne dohľadanie dodávky alebo dodávateľa
 • evidencia všetkých dôležitých častí ceny za nakupované položky (cena, doprava, clo atď.) s premietnutím do skladovej ceny
 • kompletná evidencia platených záloh, vrátane ich zúčtovania a zdanenia
 • pripravenosť pre akýkoľvek druh zahraničného obchodu