POLOHOVANÉ SKLADY


ZÁKLADNÝ POPIS

Polohované sklady, v praxi často tiež nazývané ako pozičné sklady či riadené sklady, sú voliteľnou súčasťou modulu Skladové hospodárstvo. Pomáhajú organizovať a riadiť prácu v sklade, ktorý je členený na sektory, regály, poschodia regálov a pozície v nich.

PRÍNOSY PRE UŽÍVATEĽA

  • zefektívnenie práce skladníkov, polohovacie doklady navigujú skladníkov pri práci s tovarom v sklade
  • optimalizácia výberu pozícií pri naskladnení i vyskladnení podľa rôznych stratégií – zohľadnenie požiadaviek na dostupnosť tovaru, na preferencie skladových pozícií, na obsadenosť pozícií čo najmenším počtom rôzneho tovaru a pod.
  • možnosť automatického výberu pozícií, ale i možnosť ručného výberu pozície podľa potreby a vlastného rozhodnutia
  • chystanie tovaru (presun do prípravnej pozície) na expedíciu podľa prijatej objednávky s cieľom minimalizovať čas na vybavenie klienta

FUNKCIE A VLASTNOSTI

  • evidované údaje skladových pozícií: adresa, dostupnosť, nosnosť, rozmery, typ pozície (napr. pozície pre ukladanie nepodarkov) a i., podpora pre prácu s čiarovými kódmi
  • možnosť vyhradenia skladovej pozície pre určitý typ tovaru
  • evidencia všetkých pozícií na sklade s informáciou, aký tovar sa na ktorej pozícii nachádza
  • pozičná inventúra pre inventarizáciu stavu na jednotlivých pozíciách