POŠTA


ZÁKLADNÝ POPIS

Slúži na evidenciu zásielok došlej a odoslanej papierovej pošty. Pri zadávaní údajov o odosielaných zásielkach systém pomáha užívateľovi určiť typ zásielky a poštovné podľa hmotnosti. Užívateľ špecifikuje spôsob doručenia, možno napr. zvoliť, či sa jedná o ceninu do vlastných rúk. Modul je prepojený na niektoré dokladové agendy systému, zásielky je preto možné vytvárať automaticky pri vystavovaní dodacích listov, faktúr a iných dokladov. Okrem štandardne dodávaného cenníka Slovenskej pošty je možné do systému zadať cenníky iných doručovacích služieb (Messenger, DPD,…) či najaté prepravné spoločnosti. Rovnako dôležitá je aj evidencia došlej pošty do firmy, kedy prišla a komu bola predaná na vyriešenie. Zvlášť pri zásielkách, ktoré je nutné vybaviť do daného termínu, ako sú listy od finančného úradu, sociálnej správy, reklamácie výrobku. U doručenej zásielky je možné zadať a následne dohľadávať, komu vo firme bola predaná, a kto je jej súčasným riešiteľom. Modul podporuje poštovné úverované, t.j. evidované záznamy pošty na odoslanie je možné v jednotlivých dňoch uzavierať a potom z nich zostavovať potrebné tlačové zostavy (podacie hárky na dobierky, doporučené listy a i.), evidenčné lístky, dekádne zostavy a pod.

PRÍNOSY PRE UŽÍVATEĽA

 • detailný prehľad o tom, čo, kedy a komu (firme / osobe) bolo odoslané alebo doručené
 • zobrazenie odoslaných dokladov zo systému (faktúra, dodací list, atď.) priamo v zázname odoslanej pošty
 • náklady na poštovné a prepravné je možné ľahko analyzovať podľa času, aj podľa prepravcov alebo zákazníkov
 • možnosť zadania väzby medzi odoslanou a došlou poštou
 • optimalizácia odosielania zásielok vďaka možnosti dopĺňania položiek k zásielkam toho istého príjemcu
 • podpora systému hromadného podávania zásielok označených čiarovým kódom
 • možnosť sledovania nákladov poštovného za zákazky, projekty alebo obchodné prípady
 • priame pripojenie poštovej váhy a načítanie váhy pri zadávaní zásielky
 • pripojenie ľubovoľných príloh k záznamu došlej pošty, napríklad naskenovaný obsah dopisu a pod.

FUNKCIE A VLASTNOSTI

 • cenníky poštovného jednotlivých poskytovateľov pošty
 • možnosť definovať typy odoslanej a došlej pošty
 • možnosť vlastnej definície stavov došlej pošty
 • vystavovanie podacích lístkov, hromadných podacích lístkov, zloženiek na dobierku
 • záznam skutočného dátumu odoslania v pošte pripravenej na odoslanie
 • možnosť vytvárať hromadné zásielky
 • komunikácia s programom Pošta 2002
 • možnosť schvaľovania došlej pošty