REPORTY


ZÁKLADNÝ POPIS

Skupina funkcií, ktoré zaisťujú výstup dát a informácií zo systému. Hlavnými nástrojmi modulu sú tlačové zostavy, elektronické exporty a samotné reporty.

S ABROU sú dodávané nadefinované tlačové zostavy (označované ako formuláre), ktoré sú určené na tlač dokladov a ostatných dokumentov. Všetky tlače je možné tiež exportovať do elektronického formátu. Dostupné sú všetky najčastejšie používané formáty, napríklad PDF, XLS; pre B2B komunikáciu napr. ISDOC a ISDOCX.

ABRA obsahuje preddefinované reporty z účtovníctva, reporty Call-centra, reporty cenníkov, reporty daňovej evidencie, reporty gastrovýroby, reporty knihy jázd, reporty ponúk, reporty nákupu, reporty predaja, reporty segmentácie trhu a aktivít, reporty z majetku, reporty z miezd a personalistiky, reporty Intrastatu a ďalšie.

PRÍNOSY PRE UŽÍVATEĽA

  • rýchle použitie preddefinovaných tlačových zostáv, exportov a reportov, možnosť modifikovania systémových zostáv obstaraním ich kópie a následnou úpravou
  • tvorba reportov pomocou sprievodcu, využitie vo všetkých moduloch a agendách

FUNKCIE A VLASTNOSTI

  • špecializované reporty v jednotlivých moduloch a agendách
  • preddefinované zostavy s možnosťou užívateľských úprav
  • aktualizácie preddefinovaných tlačových zostáv v rámci update