SKRIPTOVANIE


ZÁKLADNÝ POPIS

Je súčasťou definičného a vývojového prostredia ABRY, patrí medzi nástroje prispôsobenia informačného systému. Pomocou integrovaného programovacieho prostredia možno ABRU celkom prispôsobiť vlastným potrebám. Znalý užívateľ či administrátor môže upravovať existujúce objekty (Business objekty, agendy a nevizuálne číselníky) alebo zaradiť vlastný programový kód, ktorý sa bude vykonávať spolu s pevným kódom daným výrobcom.

PRÍNOSY PRE UŽÍVATEĽA

  • možnosť vytvárať a prispôsobovať správanie systému
  • možnosť výrazného prispôsobenia informačného systému vlastným firemným procesom

FUNKCIE A VLASTNOSTI

  • vlastné programovacie prostredie
  • skriptovací engine FastScript, resp. PascalScript