SOFTWARE PRE UPRATOVACIE SPOLOČNOSTI


Nadstavbové riešenie informačného systému ABRA s názvom Upratovanie ABITec je vhodné pre všetky upratovacie spoločnosti, ktoré potrebujú mať prehľad vo všetkých procesoch v ich obore. Prehľadný kalendár s evidenciou pracovníkov a rozdelenie podľa upratovania firmy alebo domácnosti zabezpečí jednuduché plánovanie a informácie o vyťaženosti pracovníkov. Celé nadstavbové riešenie je samozrejme previazané s ostatnými modulmi, takže získate aj fakturáciu, skladové hospodárstvo, štatistiky a reporty, podklady pre mzdy, účtovníctvo a mnoho iného.

AKO SYSTÉM FUNGUJE?

Práca v aplikácií Upratovanie ABITec je veľmi jednoduchá. Obsluha pracuje iba v jednej agende – kalendár, kde vidí prehľadný kalendár s vyťaženosťou pracovníkov, kde sa dajú pracovníci rozlišovať buď podľa mena a priezviska, alebo podľa evidenčného čísla. Na tomto mieste obsluha zadáva všetky potrebné informácie – údaje o zákazníkovi (či sa jedná o firmu alebo domácnosť), dohodnutý termín upratovania, bližšie informácie o upratovaní.

V aplikácií Upratovanie ABITec máte samozrejme možnosť vyhodnocovať ziskovosť a spracovávať podklady pre mzdy (v prípade zakúpenia modulu Mzdy a personalistika). Takisto máte možnosť vytvárať ponuky, objednávky, faktúry. Ku každému zákaznikovi máte takisto možnosť pripojiť ľubovoľný počet dokumentov (napríklad podpísané zmluvy). V prípade záujmu môžete takisto tlačiť protokoly o vykonaní upratovania podpísané zákazníkom.

Pri našom rezervačnom systéme si uvedomujeme, že každá firma je špecifická a používa iné procesy. Preto Vám oproti konkurencií ponúkame možnosť prispôsobenia všetkých funkcií v systéme presne podľa Vašich požiadaviek a to všetko za chodu systému bez zložitého programovania. Môžete tak na začiatok používať tieto základne funkcie a počas používania softwaru možno zistíte, že niektoré funkcie by bolo potrebné upraviť. Na to všetko sme pripravení.

Zamestnanec, ktorý plánuje a zadáva jednotlivé zákazky má možnosť vybrať, či sa jedná o upratovanie firmy alebo domácnosti a následne v prehľadnom kalendári vidí farebne rozlíšené tieto dve možnosti.