WEBOVÉ SLUŽBY


ZÁKLADNÝ POPIS

Funkcie modulu sprístupňujú ABRU ako poskytovateľa webových služieb, umožňujú externým aplikáciám tieto webové služby využívať a pristupovať cez nich do ABRY. Sada funkcií je plne definovateľná a záleží len na užívateľovi, aké funkcie si vytvorí. Je možné vytvárať špeciálne funkcie napr. pre rôznych klientov a ich špecifické požiadavky na dáta z ABRY. V prípade vysokých nárokov na webové služby je možné rozdeliť záťaž na viac počítačov v sieti a tým urýchliť spracovanie požiadaviek.

PRÍNOSY PRE UŽÍVATEĽA

  • online prepojenie informačného systému s takmer ľubovoľnou samostatnou aplikáciou, ktorá vie využiť nezávislé komunikačné štandardy (napr. e-shop)
  • jednoduchá komunikácia medzi aplikáciami rôznych prostredí
  • otvára užívateľovi informačného systému možnosti spolupráce s dodávateľmi, klientami atď.

FUNKCIE A VLASTNOSTI

  • dátová komunikácia medzi samostatnými aplikáciami
  • komunikačné štandardy nezávislé na platformách: XML, HTTP
  • nezávislosť na výrobcovi aplikácie, programovacom jazyku, typu CPU, platforme
  • využitie bez nutnosti zásahu do konfigurácie aktívnych sieťových prvkov ako je firewall atď.
  • možnosť rozdelenia záťaže na viac počítačov v sieti