Portfolio Tag: Informačné systémy

BANKA A HOMEBANKING

ZÁKLADNÝ POPIS Charakteristickým rysom modulu Banka je elektronické spracovanie bankových výpisov a platobných príkazov, vrátane elektronickej komunikácie s bankou. Agenda Bankových výpisov umožňuje jednoducho a rýchle preniesť do systému platby z bankových výpisov, vyhľadať preplatené doklady a vykonať ich spárovanie v účtovnom denníku s danou platbou. V agende Požiadaviek na platobné príkazy sú zaznamenávané požiadavky…
Detail

AUTOMATIZAČNÝ SERVER

ZÁKLADNÝ POPIS Automatizačný server je nástroj pre automatické vykonávanie úloh rôzneho typu v systéme ABRA. Jednak to môžu byť úlohy, ktoré užívateľ potrebuje vykonávať v pravidelných intervaloch, ale nechce na ich vykonávanie myslieť či sa nimi zaoberať (napr. generovanie platobných príkazov podľa definícií opakovaných platieb, sťahovanie e-mailovej pošty), ktoré sú časovo náročnejšie a ich spustenie…
Detail

ADRESÁR FIRIEM A OSÔB

ZÁKLADNÝ POPIS Adresár je centrálnym úložiskom záznamov o firmách a osobách a miestom pre ich spravovanie. Je základným pracovným prvkom informačného systému prepojeným so všetkými ostatnými modulmi systému. Databáza klientov je interaktívne dosiahnuteľná zo všetkých miest systému, kde sa pracuje s klientskou časťou. Široká možnosť triedenia a rýchle vyhľadávanie podporujú rýchlu a bezchybnú prácu s…
Detail