TELEFONICKÁ HOTLINE


Telefonická hotline poskytuje priamu podporu zo strany kvalifikovaného pracovníka.

Hotline ABRA: +421 2 682 65975

E-mail: servis@abitec.sk

Hotline poskytuje rýchlu technickú podporu. Operátori poskytujú základné poradenstvo v oblasti prevádzky SW ABRA a drobné poradenstvo pri užívateľských úpravách systémov. Za predpokladu väčšieho rozsahu poradenstva zaistí servisný zásah u klienta alebo odporučí iný postup riešenia požiadavky.

  • je poskytovaná užívateľom so zaplatenou licenčnou službou (resp. Premium support) alebo so zmluvou FIT! na prenájom licencií
  • je k dispozícii v pracovné dni v čase od 7 do 19 hodín
  • v čase vyššej záťaže sú hovory držané vo fronte, operátori ich postupne vybavujú v poradí, v akom boli do fronty zaradené
  • ak sa pýtajúci 2x nedovolá behom jedného dňa z rovnakého telefónneho čísla, je automaticky kontaktovaný nasledujúci pracovný deň operátorom

ČO TELEFONICKÁ HOTLINE RIEŠI?

  • riešenie problémov s prevádzkou SW ABRA
  • drobné poradenstvo pri užívateľských úpravách tlačových zostáv, výpočtových schém, predkontácií, exportov, definícií SQL dotazov atp.
  • oznamovanie chýb