Naša spoločnosť potrebovala akútne riešiť  efektívnejšiu prácu v sklade a evidenciu tovaru vo veľkosklade. Mali sme vytvorené pozície, ktoré sa nepoužívali a k dispozicii PDA, ktoré bolo treba „rozchodiť“. Hľadali  sme riešenie, ktoré je možné prispôsobiť našim požiadavkám, nakoľko, ako každá spoločnosť, máme špecifiká, ktoré nie je možné meniť. Rozhodli sme sa vyskúšať  WMS systém od spolocnosti ABITec.

Ich sw Mobilný Skladník spolu s IS ABRA absolútne  splnil naše očakávania. Vyriešil veľa problémov a pomohol v riešení sporných prípadov.

Samozrejmosťou bola evidencia tovaru na pozíciach, efektívnosť sa zvýšila až o 35%, skrátil sa potrebný čas pri vyskladnení tovaru. Vďaka tomuto systému  predchádzame takým omylom  ako napríklad vyskladnenie iného podobného tovaru než v objednávke.

Spoločnosť ABITec a jeho zamestananci sú veľmi nápomocní.  Systém implementovali  s plným nasadením a podpora z ich strany bola a je 100% - ná. Promtne riešia prípadné problémy ako i zapracovanie nových požiadaviek. So spoluprácou sme nadmieru spokojní. Z našej strany to bola správna voľba. Môžeme len odporúcať!


Tomáš Kürti, https://www.andreashop.sk/